OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"Szlakiem Dziewięciu z Wujka"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
  Celem odznaki jest zapoznanie turystów z sylwetkami górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”, zostali śmiertelnie ranni w dniu 16.12.1981 r podczas pacyfikacji kopalni.
  Ubiegający się o poszczególne stopnie odznaki  jest zobowiązany do zwiedzenia obiektów krajoznawczych w wymienionych miejscowościach (w Załączniku) związanych z poszczególnymi górnikami (miejsca urodzin, pracy oraz miejsca pochówku). W dowolnym stopniu odznaki obowiązkowo należy zwiedzić Muzeum Izbę Pamięci Kopalni ”Wujek” oraz otoczenie tego muzeum (pomnik – krzyż i tablice pamiątkowe) przy ul. Wincentego Pola w Katowicach.
   
 2. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
     Stopień  brązowy  Stopień  srebrny  Stopień  złoty

   

 3. Na poszczególne stopnie odznaki, należy zwiedzić miejscowości a w nich obiekty krajoznawcze związane z postaciami następującej ilości górników:
  na stopień brązowy2 górników,
  na stopień srebrny – 
  3 górników,
  na stopień złoty – 
  4 górników.
   
 4. Obowiązkowo należy zwiedzić miejsce pochówku poszczególnych górników, uzyskując potwierdzenie od administracji cmentarza lub wykonać zdjęcie nagrobka. Dopuszcza się również opis nagrobka z podaniem (nazwiska i imienia) pochówków w otoczeni grobu pochowanego górnika.
   
 5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu (nagrobka cmentarnego itp.), potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
  Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego przesyłką poleconą za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych  kopert i znaczków pocztowych.
   
 10. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 11. Miejscowości proponowane do zwiedzania  na terytorium Polski, są wymienione w  Załączniku do regulaminu.
   
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 4/2009 z dnia 23.04.2009r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Szlakiem Dziewięciu z Wujka"